components/symbols/search

1. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?
En personuppgift är information som går att hänföra till en fysisk person. Några exempel på detta kan vara: Personnummer, Namn, Adress och e-postadresser och andra kontaktuppgifter. Din köphistorik kan också klassas som en personuppgift och i vissa fall kan en personuppgift kan också vara en Ip-adress, om denna går att hänföra till en fysisk person.

Kategorier av personuppgifter
• Namn
• Personnummer
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
• Din korrespondens
• Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
• Tekniska uppgifter om din utrustning

2. VEM ÄR ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTERNA?
Malina AB


3. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG SOM KUND OCH I VILKET ÄNDAMÅL (VARFÖR)?

Du kan komma att ge Malina information om dig själv när du använder våra tjänster såsom vid köp eller som besökare på bymalina.com, vid köp i Malinas fysiska butik, vid prenumeration på nyhestbrev- och marknadsföringsemail eller när du kontaktar Malinas Kundservice.


3.1 FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA EN BESTÄLLNING/KÖP
Vi kommer att lagra dina personuppgifter till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

När dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålet
• Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)
• Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot
betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)
• Hantering av reklamations- och garantiärenden

Kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål
• Namn
• Personnummer
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
• Betalningshistorik
• Betalningsinformation
• Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

3.2 FÖR ATT KUNNA HANTERA KUNDSERVICEÄRENDEN
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

När dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålet
• Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier)
• Identifiering
• Utredning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support).
• För att meddela dig när en produkt är tillbaka i lager, om du har registrerat dig för att få en avisering om kollektionssläpp. Observera att du inte kommer att få andra nyhetsbrev när du registrerar dig för att få "Meddela mig"-aviseringar.

3.3 MARKNADSFÖRING
Om/När du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer Malina att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar Malina att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Utskicken görs till de personer som själva registrerat sig genom anmälan till Nyhetsbrev eller om personen i fråga haft direktkontakt med någon från By Malina AB.

När dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålet
• Nyhetsbrevsutskick eller annan form av direkt- eller e-postmarknadsföring
• Personaliserad marknadsföringskommunkation
• Vid annonser på de sociala medier Malina verkar.

Kategorier av personuppgifter
• Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
• Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.


4. TREDJE PARTER


Informationen vi samlar in kan komma att delas med våra nära samarbetspartners för analytiska ändamål. Inga personuppgifter kommer att skickas vidare, bytas eller publiceras utanför vår organisation och våra tillförlitliga samarbetspartners.

Apprl EEA
• US
Privacy Shield Framework https://www.privacyshield.gov/participant?i d=a2zt0000000TNKnAAO
• EU-U.S.
Privacy Shield Framework https://www.privacyshield.gov/participant?i d=a2zt000000001L5AAI&status=Active
• EU-U.S.
Privacy Shield Framework https://www.privacyshield.gov/participant?i d=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Centra EU/EES
I händelse av en överföring av Data utanför EU/EES initierad av Databehandlaren ska Databehandlaren på den personuppgiftsansvariges begäran visa att en giltig rättslig grund gäller för överföringen.

Voyado EU/EEA
Voyado kommer inte att överföra personuppgifter till någon tredje part. Personuppgifter ska endast behandlas i ett land som har en adekvat skyddsnivå eller särskilda skyddsåtgärder som skyddar personuppgifterna och den registrerades rättigheter (t.ex. inom EU/EES).


5. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. I vissa fall kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES förutsatt att det finns laglig grund för det.


6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Malina behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen och så länge det finns laglig grund för ändamålet.


7. HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER?
När du ska genomföra ett köp på By Malina AB och väljer att betala med Klarna kommer du att bli tillfrågad att ange ditt personnummer. När och om du väljer Klarna som betalsätt på Malina och därmed måste ange ditt personnummer, skickas personnumret direkt till Klarna. Malina hanterar eller sparar således inte personnummer om dig, även om du fyllt i det på Malinas hemsida.


8. VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?

Cookies är väldigt små textfiler som lagras på din hårddisk när du besöker hemsidor. Vi använder oss av förstahandscookies och tredjehandscookies för de huvudsakliga syftena webbfunktionalitet, webbstatistik och marknadsföring. Vissa cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera ordentligt. Den här typen av cookies håller reda på dina inställningar och gör din shoppingupplevelse bekvämare genom att till exempel känna igen din enhet samt komma ihåg dina preferenser och inställningar. Cookies används också för att samla in sådan information som exempelvis varaktigheten av ett besök, besökta sidor, om en transaktion genomfördes eller demografisk information som till exempel ursprung, kön och ålder. Den här informationen används för analytiska ändamål och gör det möjligt för oss att skapa den bästa shoppingupplevelsen för dig. De cookies vi använder samlar inte in någon information som kan användas för att spåra eller identifiera individer.

8.1 TA BORT COOKIES
Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

8.2 FINNS DET OCKSÅ COOKIES FRÅN TREDJE PART (SÅ KALLADE TREDJE PART-COOKIES)?Malina använder några reklampartners som bidrar till att göra våra interneterbjudanden och webbsida mer intressant för dig. De cookies som används i dessa fall ger information om tillexempel: vilka produkter du har tittat på, om något köptes, vilka produkter som söktes, etc. I detta sammanhang registrerar en del av våra reklampartners även information om vilka sidor du besökt innan och vilka produkter du intresserat dig för. Syftet är att kunna visa dig reklam som så bra som möjligt motsvarar dina intressen.

8.3 RETARGETING
Vår webbsida använder en så kallad retargeting-teknik. Vi använder denna teknik för att göra vårt interneterbjudande intressantare för dig. Denna teknik gör det möjligt att tilltala internetanvändare som redan visat intresse för vår webbutik och våra produkter med reklam på våra partners webbsidor.

8.4 GOOGLE ANALYTICS
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade "Cookies", textfiler som lagras på din dator. Denna skapade information om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där.
Genom att aktivera av IP-anonymisering på denna webbplats kommer därvid IP-adressen dock först att avkortas före överföring inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Därutöver kan du förhindra registrering av de uppgifter om din användning av webbplatsen, som skapas av cookies (inkl. din IP-adress), genom Google samt bearbetning av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ned och installerar pluginet i webbläsaren, som du hittar med hjälp av följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Alternativt till pluginet i webbläsaren kan du klicka på denna länk för att med framtida verkan förhindra registrering genom Google Analytics på denna webbplats. Därvid sparas en opt-out-cookie på din terminal. Om du tar bort dina cookies, måste du åter klicka på denna länk.


9. HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Detta för att se till att de är skyddade mot olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.


10. HUR KONTAKTAR DU OSS LÄTTAST VID FRÅGOR?

Du kan alltid kontakta vår kundtjänst med frågor rörande hantering av personuppgifter på [email protected]. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats www.bymalina.com.


11. DINA RÄTTIGHETER


11.1
Du har rätt att begära en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du också rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar.

11.2
Om en uppgift är felaktig har du alltid rätt att begära den rättad.

11.3
Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.


11.4
Registrerade har rätt att motsätta sig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta gör lättast genom att avregistrera sig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss på [email protected].

11.5
Registrerade har alltid rätt att få sina personuppgifter raderade. Ett undantag är att om vi, enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

Senast uppdaterad 8e november 2022